• 1.gif
 • 2.gif
 • 3.gif
 • 4.gif
 • 5.gif
 • 6.gif
 • 7.gif
 • 8.gif
 • 1.gif
 • 2.gif
 • 3.gif
 • 4.gif
 • 5.gif
 • 6.gif
 • 7.gif
 • 8.gif
 • 9.gif
 • 10.gif
 • 11.gif
 • 12.gif
 • 1.gif
 • 2.gif
 • 3.gif
 • 4.gif
 • 5.gif
 • 6.gif
 • 7.gif
 • 8.gif
 • 9.gif
 • 10.gif
 • 11.gif
 • 12.gif
시공사례
음향지식
cesounds
 dynacord
sinwonava
 • v1.jpg
 • v2.jpg
 • v3.jpg
 • v4.jpg
:::현재위치 HOME> ▶ C-MARK
 패키지(6)   스피커(79)   믹서(11)   앰프(25) 
commodities_list.jpg
E90 CDM12 MR2450
E90 CMS600-3 MR2450
DYNACORD PM 600-3/C25.2/AXM 12A 이동용음향,동호회음향,다 용도
VERTICAL ARRAY WITH AXM12A/TS-400+PSD215+PSE215+AXM12A+CMS+DAS8204+TS-100
C-MARK 음향패키지
CL1200
KT3215
KT215
KT212
DB2846
DB2046
CM2042E
CM1642E
CM1242P
CM1242
CM842P
CM842
CM622
CDM24
S8P
S5P
S8
HS1000
HS800
SU12N
PU12N
TX6000 digital amplifier
TX2350 digital amplifier
TD2500 digital amplifier
TD2300 digital amplifier
 
 
[1] 2 3 4 5
 
 

[회사명] ㈜쌍봉교역 | [대표이사] 이계영 | [사업자등록번호] 106-86-70865 | [TEL] 02-711-2355 | [FAX] 02-711-2357
[통신판매업번호] 제2010-서울용산-00443호 | [주소] 서울시 용산구 원효로3가 51-30 원효전자상가 4동 104호 
Copyright(c) 2010 ㈜쌍봉교역 All Right Reserved.
정보통신공사업면허 / ISO9001 인증업체 / 조달청 제품 등록 업체 / 공장등록 업체